Cba Fagformidling  er en del av CBA gruppen. Vårt fagområde er å formidle håndverkere til bedrifter.

SkypeID: cba-cross_border_alliance